הסימנים מראים שאנו נמצאים בזמנים מיוחדים, אומנם מאוד בלאגניסטים, אבל ניצנים ברורים של השלום במרומים.
כל שצריך הוא רק לתת להם מקום להכנס, וניסי העידן הזה, יהיו בגילוי.

העמותה שמה לה לדגש - לקחת חלק פעיל בזה, ולהרבות האהבה עד שתחפץ

אהבה, שלום, אחדות, נתינה, התנדבות, עמותה, זולת, עזרה , שיווק, ,