יעדי תשס"ט

פרסום יהדות באמצעי שייוק מודרנים:

קמפיין: מדבקות למסרים אהבה אחדות אמונה ושלום

קמפיין -פליירים שייקים להשלכות כשרות -באזורי מסעדות

קמפיין כשרות - לחשיבות תעודת כשרות

פרסום מאמר מרכזי -סוגית אני מאמין אבל לא בדברי החכמים- סוגית ההלכה והתורה שבעל פה

פרסום פלייר 5  האקסיומות

קמפיין - תפילין להתחבר לגבוה , תפעלין להחבר למסורת, תפילין להתחבר לאנרגיות


קמפיין שנת הקהל -


שיתוף פעולה עם עמותת - הרוח הישראלית של שרי אריסון - המאמינה בכולנו זה אחד- שזהו דומה מאוד  לעיקר העיקרים שלי ולשנו - זה הכל אחד -


סבסוד הפצה וידוע - תוכנות סינון אתרי אלימות ומין

העלאת נושאים לסדר היום הציבורי:

תחנה מרכזית ראשון ללא מסעדת כשרות

 - במיוחד AXE ו FOXקמפינים גסים-ש
שיתוף פעולה עם הועד למען שמירת השבת- בעל ההשפעה

פרויקט- אוסף מוזיקה נגינת השלום - שירים להעברת המסר


פרויקט - אמונה בקולנוע -  מטרינספוטניג למטריקס אהבה, שלום, אחדות, נתינה, התנדבות, עמותה, זולת, עזרה , שיווק, ,